ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αρ. Πρωτ. 806

Αθήνα, 27/9/2017

 

Προς                                                                                                 

τους Αξιοτίμους. κ.κ. Βουλευτές                                                                                                                                               ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

Ενταύθα

  

ΘΕΜΑ: Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος

Αξιότιμε/η Κύριε/α Βουλευτά.

           

Για το προκείμενο θέμα, σάς γνωρίζουμε τα παρακάτω:

           

1.         Με την παρ. 9 του άρθρου 30 του Ν. 4178/2013, ορίστηκε πως με «Υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεκπεραίωση των υπαγωγών που έχουν πραγματοποιηθεί με προγενέστερες του παρόντος διατάξεις και καθορίζονται επίσης οι περιπτώσεις και η διαδικασία διορθώσεων ή επιστροφής προστίμων όπου απαιτείται».                       

2.         Μέχρι σήμερα και μετά από αναμονή 4 ετών δεν έχει εκδοθεί ακόμη αυτή η Υπουργική Απόφαση.

Σημειωτέον ότι κατά δήλωση του πρώην Αν. Υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, οι περιπτώσεις που αφορούσαν την έκδοση της ανωτέρω Υπουργικής Αποφάσεως ήταν πολύ μικρός αριθμός, εκ των οποίων ήταν και ένα ελάχιστο μέρος πολυτέκνων.

3.         Στο σχέδιο νόμου «Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προβλέπεται με το άρθρ. 125 παράγραφος 6 η κατάργηση και του άρθρου 30 του Ν. 4178/2013 και συνεπώς και της ανωτέρω παραγράφου 9.

Με αυτόν όμως τον τρόπο, ουσιαστικά, απαγορεύεται πλέον  η επιστροφή της μείωσης των προστίμων σε όλους όσους εδικαιούντο αυτή την επιστροφή.

4.         Στοιχειώδεις λόγοι αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Κράτος, και προκειμένου να αρθεί η αδικία σε όσους έσπευσαν να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα και κατέβαλαν τα τότε προβλεπόμενα ποσά, επιβάλλεται να παραμείνει η ισχύς της διατάξεως της παραγράφου 9 του άρθρου 30 για όσους υπήχθησαν στο Ν. 4014/11 προκειμένου να επιστραφούν τα χρήματα στο μικρό αριθμό των δικαιούχων, μεταξύ των οποίων και κάποιοι πολύτεκνοι.

Συνεπώς, στο τέλος του άρθρου 125, παρ. 6 του ως άνω Σχεδίου Νόμου, πρέπει να προστεθεί:

«Πλην της παραγράφου 9, του άρθρου 30 του Ν. 4178/2013 για την διεκπεραίωση των υπαγωγών που έχουν πραγματοποιηθεί με το Ν. 4014/11. Η ως άνω απόφαση πρέπει να εκδοθεί το αργότερο εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου».

Πρόταση

Το ποσό της μείωσης μπορεί να επιστραφεί και με συμψηφισμό με άλλες οφειλές ή και για την ενεργειακή αναβάθμιση και τη στατική επάρκεια των αυθαιρέτων κτισμάτων.

Για την ΑΣΠΕ

      Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας              

Βασίλειος Θεοτοκάτος                                             Εμμανουήλ  Χρυσόγελος   

 

 

=========

Ομιλία Γεωργίου Παρασύρη, Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Ηρακλείου (2.10.17)

  

Πρόσφατα άρθρα