ΑΝΩΤΑΤΗ  ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αρ. Πρωτ. 718

Αθήνα, 7/9/2017

                                                                                               

Αξιότιμο  

Κύριο Κώστα Γαβρόγλου                                                                                                                                                                      ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ   

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

  

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία

ΣΧΕΤ. Υπ’ αριθμ. 63619/Δ6/2017 (ΦΕΚ 1367/Β/21-4-2017) Υ.Α.

Κύριε Υπουργέ.

Για το προκείμενο θέμα σάς γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1.      Ο Συνταγματικός νομοθέτης αναγνωρίζοντας την εν γένει προσφορά των πολυτέκνων οικογενειών στην κοινωνία και ειδικότερα τη συμβολή τους στην άμβλυνση της υπογεννητικότητας που απειλεί με άμεσο αφανισμό τη χώρα μας, με ρητές διατάξεις αφ’ ενός παρέχει άμεση προστασία στις οικογένειες αυτές και αφ’ ετέρου υποχρεώνει το κράτος να σχεδιάζει και να εφαρμόζει δημογραφική πολιτική.

         Ειδικότερα η παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος ορίζει:

«Πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα της ειδικής φροντίδας του κράτους», ενώ

Η παρ. 5 του ιδίου άρθρου επιτάσσει:

«5. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους».

.           Περαιτέρω η Ολομέλεια του Σ.τ.Ε. με  σειρά αποφάσεών της έχει αποφανθεί πως: 

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων, αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικοτέρου δημοσίου συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας».

2.         Στην παραπάνω σχετική Υπουργική Απόφασή σας και ειδικότερα στα κεφάλαια Α,Β,Γ και Δ αυτής, που αναφέρονται στην εισαγωγή μαθητών /τριών στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια αντίστοιχα, αναφέρεται ότι στην Ειδική κλήρωση (ύστερα από τη γενική κλήρωση που προηγείται) που αφορά το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων, προτεραιότητα δίδεται στις κατηγορίες:

α)        Δίδυμοι/ες ή τρίδυμοι/ες ή υιοθετημένοι/ες, αδελφοί/ες μαθητών ή μαθητριών που κληρώθηκαν και έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος.

β)         Αδελφοί/ες μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Σχολείο ...

γ)        Παιδιά εκπαιδευτικών που υπηρετούν με 5ετή θητεία στο Πειραματικό …

3.         Με τα δεδομένα που αναφέρθηκαν στην παραπάνω παρ. 1 της παρούσης επιστολής μας, η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, που εκπροσωπεί τις πολύτεκνες οικογένειες της χώρας μας θεωρεί δίκαιο να ενταχθεί και η κατηγορία των πολυτέκνων οικογενειών στην ειδική κλήρωση του 20% στην περίπτωση που οι οικογένειες αυτές έχουν ήδη ένα παιδί να φοιτά σε Πειραματικό Σχολείο (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο) και συγκεκριμένα στην περ. α να προστεθούν τα εξής: «ως και τέκνα πολυτέκνων, που έχουν αδελφό (ή), που έχει κληρωθεί ή φοιτά στο Πειραματικό Σχολείο».

4.         Υιοθετώντας την πρότασή μας αυτή, Κύριε Υπουργέ, να είσθε βέβαιος ότι αποδεικνύετε το έμπρακτο ενδιαφέρον σας για την τάξη των πολυτέκνων που ανήκουν στις πλέον ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας λόγω του βεβαρυμένου οικογενειακού τους προϋπολογισμού και περαιτέρω λαμβάνετε ένα δημογραφικό κίνητρο στο πλαίσιο της ως άνω παρ. 5 του άρθρου 21 του Συντάγματος.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την ΑΣΠΕ

 

     Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας                     Ο Διευθυντής

Βασίλειος Θεοτοκάτος      Εμμανουήλ  Χρυσόγελος      Χαράλαμπος Παύλος

Πρόσφατα άρθρα